Skip to main content

Konkurs og Insolvens

Vi er specialister inden for insolvensretlig rådgivning, og har bred erfaring med alle former for insolvensretlig rådgivning, herunder konkurs og rekonstruktion.

Såfremt din virksomhed er mødt med et krav, der ikke kan betales, eller driften af virksomheden ikke længere hænger sammen, og det er håbløst at fortsætte driften, kan vi bistå med at lave en konkursbegæring, således at virksomheden erklæres konkurs af skifteretten. Det er afgiftsfrit at indgive en egenbegæring om konkurs.

Som ledelse skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at indstille driften og sørge for afvikling af virksomheden, såfremt det er håbløst at videreføre driften, og du kan risikere et ansvar over for kreditorer, der lider yderligere tab såfremt driften fortsættes, ligesom du som ledelsen kan risikere en konkurskarantæne, såfremt du anses for at have deltaget i groft uforsvarlig forretningsførelse i virksomheden.

Vi kan også bistå med at indgive konkursbegæring mod en skyldner, såfremt din virksomhed har et krav, og skyldner er ude af stand til at betale (insolvent). Det koster en retsafgift på kr. 1.500 og så skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Det er skifteretten der fastsætter sikkerhedens størrelse på enten kr. 30.000 eller kr. 40.000 (i Sø- og Handelsrettens område). Hvis det viser sig, at der i konkursboet er midler til at dække omkostningerne ved boets behandling tilbagebetales sikkerheden helt eller delvist. Er du lønmodtager og har et lønkrav mod en virksomhed, hvor du er/har været ansat, skal du ikke stille sikkerhed for boets behandling.

Vores advokater har stor erfaring som kurator i konkursboer, og er medlem af Gældsstyrelsens kuratorpanel og foreningen af Danske Insolvensadvokater.

Kontakt os via kontaktformularen såfremt du har brug for hjælp fra vores konkursspecialister, og vi vender hurtigt tilbage for en uforpligtende snak om dine muligheder.