Skip to main content

Erhvervsret

Vi har indgående erfaring med rådgivning om generel erhvervs- og selskabsret, herunder udarbejdelse, gennemgang og kommentering af kontrakter, ansættelsesret og løbende sparing om virksomhedens drift.

Vi yder rådgivning og juridisk bistand til løsning af alle typer af erhvervs- og selskabsretlige opgaver til virksomheder af meget varierende størrelse og inden for alle brancher, herunder bl.a. stiftelse og registrering af alle typer af virksomheds- og selskabskonstruktioner, udarbejdelse af ejer- og investoraftaler og gennemførelse af ejerskifte samt generationsskifte.

Vi har bred erfaring med rådgivning og forhandling i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder virksomhedsoverdragelser i forbindelse med rekonstruktion og konkurs.