Skip to main content

Alpha Advokater Advokatpartnerselskab har CVR-nummer: 35521429. Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse bestående af Allan Schweitz Fischer (formand), Steen Klein og Philip Klein, der ligeledes er valgt som direktør.

Alle advokater hos Alpha Advokater Advokatpartnerselskab er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater fra Alpha Advokater Advokatpartnerselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Steen Klein driver selvstændig advokatvirksomhed i KLEIN Advokatfirma, der har CVR-nummer: 33978936. Advokat Steen Klein har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI-Gerling Forsikring, der dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Steen Klein uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Tommy Paulsen driver selvstændig advokatvirksomhed i Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS, der har CVR-nummer: 30549988. Advokatfirmaet Tommy Paulsen har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos AIG, der dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater fra Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Alpha Advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet, og dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Klager over advokaters adfærd og salærer behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Tel: 33 96 97 98, E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk.
Yderligere oplysninger kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk.

Klientkonti

Alpha Advokater P/S har klientbankkonti i Jyske Bank, Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS i Nykredit og KLEIN Advokatfirma i Nordea og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder de samme regler for de penge vores kunder har i banken via en klientbankkonto, som gælder for de penge, vores kunder selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og i tilfælde af bankens konkurs betyder det, at du potentielt vil miste beløb ud over EUR 100.000 uanset om pengene står på vores klientkonto. Hvis du som kunde både har penge på egne konti og på vores klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen.
Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio.

Foranstaltninger mod hvidvask

Ifølge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, er vi som advokatfirma forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle vores kunder.

Ved oprettelse af et nyt kundeforhold skal vi derfor have dokumentation for navn, adresse og CPR/CVR nummer, samt ejerforhold for selskaber.

Vi opbevarer identitetsoplysningerne i minimum 5 år efter sagens afslutning.

Prispolitik

Hos Alpha Advokater Advokatpartnerselskab anser vi ikke vores priser og afregningen af sager for tabubelagt, idet vi går ind for åbenhed og transparens.

Vi tilstræber altid at afstemme forventningerne til en given sag/opgave med vores kunder, herunder i relation til pris og afregning. Alpha Advokater Advokatpartnerselskab har følgende timetakster medmindre andet konkret aftales eller der indgås en fast pris for opgaven. De angivne timetakster afhænger af anciennitet og ekspertise på området.

Advokater: Kr. 2.800-3.000 ekskl. moms (kr. 3.500-3.750 inkl. moms)

Fuldmægtige: Kr. 1.000-1.250 ekskl. moms (kr. 1.250-1.562,50 inkl. moms)

Ved afregningen af en sag vil vi altid tage hensyn til bl.a. sagens værdi, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid og det med sagen forbundne ansvar.

Kontooplysninger

Alpha Advokater P/S
Klientkonto:
7134 0001059427

SWIFT/BIC JYBADKKK
IBAN no.: DK2571340001059427

KLEIN Advokatfirma v/Steen Klein
Klientkonto:
2150 0715 151 170

Anfør venligst sagsnummer.

Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS
Klientkonto:
5493 276 2164

Anfør venligst sagsnummer.