Skip to main content

Fast ejendom

Vi bistår med køb, salg, udlejning, udvikling og finansiering af erhvervsejendomme, herunder gennemførelse af due diligence samt udarbejdelse og forhandling af kontrakter mv. Vi rådgiver endvidere om alle øvrige aspekter af fast ejendom, eksempelvis udarbejdelse af vedtægter for ejerforeninger, servitutregulering, leje- og vejforhold m.v.

Vi har også bred erfaring med behandling af tvangsauktioner, såvel som rekvirenter af tvangsauktioner på vegne konkursboer eller panthavere, som ved repræsentation af købere, som ønsker kvalificeret rådgivning og bistand til afgivelse af bud.

Vi har indgående erfaring med alle aspekter af erhvervslejeretten, blandt andet udarbejdelse, gennemgang og kommentering af erhvervsleje-kontrakter, ligesom vi beskæftiger os med alle typer erhvervslejeretlige tvister, herunder lejefastsættelse og flytteopgør.

Konkurs og Insolvens

Vi har indgående erfaring med alle former for insolvensretlig rådgivning. Vi repræsenterer kreditorer i bred forstand, såvel institutionelle/professionelle som private og lønmodtagere.

Vi har omfattende erfaring med gennemførelse af rekonstruktioner og behandling af konkursboer.

Erhvervsret

Vi har indgående erfaring med rådgivning om generel erhvervs- og selskabsret, herunder udarbejdelse, gennemgang og kommentering af kontrakter, ansættelsesret og løbende sparing om virksomhedens drift.

Vi yder rådgivning og juridisk bistand til løsning af alle typer af erhvervs- og selskabsretlige opgaver til virksomheder af meget varierende størrelse og inden for alle brancher, herunder bl.a. stiftelse og registrering af alle typer af virksomheds- og selskabskonstruktioner, udarbejdelse af ejer- og investoraftaler og gennemførelse af ejerskifte samt generationsskifte.

Vi har bred erfaring med rådgivning og forhandling i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder virksomhedsoverdragelser i forbindelse med rekonstruktion og konkurs.

Retssager og konfliktløsning

Fælles for vores kernekompetencer er, at sagerne kan udspringe af eller ende i en konflikt med en modpart.

Retssager er sjældent den mest optimale løsning på en konflikt. Vi søger derfor altid muligheden for at opnå en løsning, som skaber mest værdi for vore kunder og har indgående erfaring med forhandling og konfliktløsning.

Desværre er det ikke alle konflikter, der kan løses ved forhandling, og vi bistår derfor også ved retssager. Vi har i den forbindelse omfattende erfaring med det processuelle retssystem, herunder forbuds- og arrestsager samt førelse af civile retssager og voldgiftssager. Vi har endvidere erfaring med forhandling og løsning af tvister i forbindelse med entreprisesager, herunder særligt rådgivning om og håndtering af tvister i forbindelse med entreprenørers insolvens/konkurs.