Skip to main content

Retssager og konfliktløsning

Fælles for vores kernekompetencer er, at sagerne kan udspringe af eller ende i en konflikt med en modpart.

Retssager er sjældent den mest optimale løsning på en konflikt. Vi søger derfor altid muligheden for at opnå en løsning, som skaber mest værdi for vore kunder og har indgående erfaring med forhandling og konfliktløsning.

Desværre er det ikke alle konflikter, der kan løses ved forhandling, og vi bistår derfor også ved retssager. Vi har i den forbindelse omfattende erfaring med det processuelle retssystem, herunder forbuds- og arrestsager samt førelse af civile retssager og voldgiftssager. Vi har endvidere erfaring med forhandling og løsning af tvister i forbindelse med entreprisesager, herunder særligt rådgivning om og håndtering af tvister i forbindelse med entreprenørers insolvens/konkurs.